GESTALTNINGS-UPPDRAG

GESTALTNINGSUPPDRAG UNDER ARBETE
AALTORONDELLEN, AVESTA KOMMUN
KLART MAJ 2017

 

ANNEDALS BOSTADSOMRÅDE,
STOCKHOLM BROMMA

LEKSKULPTURER TILL
FÖRSKOLOR

DIATOMÉERNA

TULPANTRION

SKISSUPPDRAG
TORPS SKOLA, JÖNKÖPINGS KOMMUN