©Ann_Ahlbom_Sundqvist_Livets-lov_1

Livets löv, Fagerhultskolan, Hindås. Corten, ek och galvat stål. https://www.harryda.se/upplevaochgora/kultur/offentligkonst.4.58ac52a713a5c801848800039800.html