skisstrappa

Finns i sjön 2015. Gemensamt skissuppdrag med Lisbeth Forsberg till Bankeryd/Torp skola. Uppgragsgivare: Jönköpings kommun. Ej utfört. Vår idé var att skapa ett lekfullt och fanasieggande förslag kopplat till skolans värld. Skolan ligger intill sjön Vättern och inspirationen har vi hämtat från sjöns mikroskopiska algvärld. Vi tänkte oss ett verk i två delar, Uppstickarna och Under ytan med samlingsnamnet Finns i sjön.