diatome_2_Ann Ahlbom_Sundqvist

Del av tre Diatoméer. Sandgjutet glas, järn och betong.