bluealg

Materialprov av algernas liv i Vättern. Glasmosaik och keramiska reliefer