skolgardsskiss

Skiss av skulpturen ”Uppstickarna” till skolgård. Skiss av Ann Ahlbom Sundqvist