Gungande kråkor

”Gungande kråkor”. En illustration för daghemmet Kråkungarna.