diatome_1_Ann Ahlbom_Sundqvist

Diatoméerna. Stockholms Universitet, Geologiska institutionen. 1.6 m x 4 kvm. Tanke: Diatoméer är fossila kiselalger från haven som är livsviktiga för fotosyntesen i haven.