ann_svv

Kort om mig

Grafisk form

Jag arbetar även som grafisk formgivare och tecknare. Min kundkrets är företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter med olika former av trycksaker inom samhällsinformation. Som tecknare har jag illustrerat böcker och spel för både barn och vuxna och mycket annat. I grafisk formgivning gör jag trycksaker som affischer, rollups, böcker, broschyrer, förpackningar och logotypes. Mitt jobb som grafisk formgivare är att hålla i hela processen från idéskiss till färdig produkt.