Ann_Ahlbom_Sundqvist_Under_ytan1

Havsformer i svart granit